Common Garter Snake Thamnophis sirtalis
Distribution map of Common Garter Snake (Thamnophis sirtalis)
Activity in 2019 of the Common Garter Snake (Thamnophis sirtalis)
Phenologyof the Common Garter Snake (Thamnophis sirtalis)
Photographs