Jefferson Salamander Ambystoma jeffersonianum
Distribution map of Jefferson Salamander (Ambystoma jeffersonianum)
Activity in 2024 of the Jefferson Salamander (Ambystoma jeffersonianum)
Phenology of the Jefferson Salamander (Ambystoma jeffersonianum)
Photographs